ลวดตาข่าย/ตระแกรงสาน
  
ตาข่าย ขนาดตา 1 นิ้ว ทั่วไป
ขนาด 35 x 35 มม.               
ตาข่าย ขนาดตา 1.5 นิ้ว ทั่วไป
ขนาด 48 x 48มม.        
  
 
ตาข่าย ขนาดตา 2 นิ้ว ทั่วไป
ขนาด 60 x 60 มม.ตะแกรงสาน, ตาข่ายแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาดตา 1 นิ้ว ,1.5 นิ้ว ,2 นิ้ว
ขนาดมาตรฐาน

กว้าง x ยาว (1 เมตร x 2 เมตร)
สั่งทำพิเศษ
กว้าง x ยาว (1.2 เมตร x 2.4 เมตร)
*ลวดหยิกเส้นยาว ขนาดลวดเบอร์ต่างๆ
  ความยาวตามที่ต้องการ

ตารางรายละเอียดสินค้า
ตระแกรงสานขนาด (เมตร)ลวดขนาด

ตาข่ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด ตา 1 นิ้ว
ขนาด ตา 1.5 นิ้ว, 2 นิ้ว

1 x 2      เมตร
1.2 x 2.4 เมตร
ขนาดสั่งพิเศษ

#12,#11,#10* ทุกขนาด, ทุกความสูง / กว้าง, ทุกความยาว, ทุกลวดเบอร์
   ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย สามารถสั่งขนาดได้ตามต้องการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริษัท ลวดตาข่ายสายันต์

บริษัท ลวดตาข่ายสายันต์ จำกัด 51 ม.7 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร.043-501863-6,089-277-6151
บริษัท ลวดตาข่ายสายันต์(สระบุรี) จำกัด 152 ม.7 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 โทร.043-501864,093-326-3734
บริษัท ลวดตาข่าย ดีดี จำกัด 51 ม.7 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร.043-501863-6,089-277-6151
บริษัท อิฐบล็อค อิฐแดง ดีดี จำกัด 71 ม.8 ต.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร.043-501865,081-380-2135,084-961-3187


Bookmark and Share
ฝ่ายขาย 51 ม.7 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 (M) 089-277-6151(T) 043-501863-6(F) 043-501-866 / 043-611-213