ลวดตาข่าย
 
ตารางรายละเอียดสินค้า
ขนาดตาความกว้าง / ความยาวความยาว 10 / 3-5 เมตรลวดเบอร์

1 นิ้ว

1.5 นิ้ว

2 นิ้ว0.80 เมตร
1.20 เมตร
1.50 เมตร
1.80 เมตร
2.00 เมตร
ขนาดสั่งทำพิเศษ

10 / 3-5 เมตร
10 / 3-5 เมตร
10 / 3-5 เมตร
10 / 3-5 เมตร
10 / 3-5 เมตร
10 / 3-5 เมตร

#12 = 2.60 ม.ม.
#11 = 3.00 ม.ม.
#10 = 3.3 ม.ม.
* ทุกขนาด, ทุกความสูง / กว้าง, ทุกความยาว, ทุกลวดเบอร์
   ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย สามารถสั่งขนาดได้ตามต้องการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริษัท ลวดตาข่ายสายันต์

บริษัท ลวดตาข่ายสายันต์ จำกัด 51 ม.7 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร.043-501863-6,089-277-6151
บริษัท ลวดตาข่ายสายันต์(สระบุรี) จำกัด 152 ม.7 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 โทร.043-501864,093-326-3734
บริษัท ลวดตาข่าย ดีดี จำกัด 51 ม.7 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร.043-501863-6,089-277-6151
บริษัท อิฐบล็อค อิฐแดง ดีดี จำกัด 71 ม.8 ต.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร.043-501865,081-380-2135,084-961-3187


Bookmark and Share
ฝ่ายขาย 51 ม.7 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 (M) 089-277-6151(T) 043-501863-6(F) 043-501-866 / 043-611-213